חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

לקחת משכנתא בזמנים מורכבים: כך תעשו זאת נכון

Facebook WhatsApp Mail

לא להספיד את מסלול הפריים, לזהות את כושר המיקוח שלכם: עולם המשכנתאות אולי השתנה בחודשים האחרונים, אך בעזרת ייעוץ משכנתאות נבון תוכלו לנצל את היתרונות העכשוויים שקיימים בשוק

אחת התופעות הכלכליות הבולטות של שנת 2022 היא השינוי שחל בעולם המשכנתאות הישראלי. במשך שמונה שנים הריבית במשק הייתה נמוכה במיוחד ונעה בין עשירית לרבע האחוז, כשהיו מי שהגדירו את השנים הללו כ"תקופת הכסף הזול". ריביות המשכנתא הנוחות שקיבלו הלווים, אף סייעו להם להתמודד עם מחירי הדירות המאמירים, ולראייה שנת 2021 שבה נרשמו עליות מחירים חדות, הייתה גם שנת השיא של כל הזמנים בנטילת משכנתאות.

אלא שבניסיון למנוע אינפלציה במשק, פצח בנק ישראל בחודשים האחרונים בסדרה של העלאות ריבית, שהשפיעו בראש ובראשונה על התייקרות המשכנתאות ללווים חדשים, ושהביאו לגידול משמעותי של מאות שקלים בהחזר החודשי עבור נוטלי משכנתאות קיימות. העלאת הריבית השפיעה, אולי יותר מכל, על מרכיב הפריים במשכנתא שבנוי מריבית בנק ישראל בתוספת אחוז וחצי. כך למשל אם ריבית הפריים במרץ האחרון עמדה על 1.6%, הרי שכיום מדובר על -4.75%, כאשר נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, רמז כי יתכן והריבית במשק עוד תוסיף לעלות.

"בשנים האחרונות הציבור הכיר, ואולי אפילו התרגל, לסביבת ריבית נמוכה במיוחד, אך המשק בהחלט ידע בעבר ריביות גבוהות יותר, וגם אז אנשים המשיכו לקנות דירות, כי זה צורך בסיסי. לכל תקופה יש את האתגרים הפיננסיים שלה, וגם כיום חשוב לעשות את ההתאמות הנדרשות לנוכח המצב הנוכחי", מסביר עופר אהרונוביץ' שמשמש כסמנכ"ל אשראי וחיתום בחברת ייעוץ המשכנתאות "אלדר משכנתאות", ושבעבר שימש, בין היתר, כמנהל הפיתוח העסקי של תחום המשכנתאות בבנק מזרחי-טפחות.

 

"רומן" עם הבנק לטווחים ארוכים

ראשית הוא מצביע על מאפיין בסיסי של כל משכנתא שחשוב לזכור תמיד: מדובר ברומן לטווח ארוך בינינו לבנק. בשנים הללו סביר שמצב המשק ישתנה – למשל כפי שאנו חווים כיום. על כן ריבית הפריים, אולי עלתה בחדות בחודשים האחרונים, אך בעוד תקופה, כשהמשבר הכלכלי בעולם, ובישראל יעבור כפי שמשברים אחרים חלפו, ריבית הפריים עשויה לעשות שוב את הדרך ההפוכה למטה. לכן כשמדובר על משכנתאות, כלכלנים לרוב ממליצים לקחת בחשבון שיקולים ארוכי טווח, וגם להשאיר בידינו את האופציה לסגור או לעבור ממסלול למסלול, משיקולים אישיים שקשה לצפותם בשלב זה. בעוד שאת מסלול הפריים ניתן לסלק בכל שלב ללא קנס, נסיון לסגור את המסלול הקבוע או להעבירו למסלול אחר עלול לגרום תשלום "קנס" גבוה לבנק.

ויש עוד סיבה אחת (לפחות) מדוע אסור עדיין להספיד את מסלול ריבית הפריים והיא המחיר. הריבית במשק אמנם הקפיצה את ריבית הפריים וכאמור את ההחזר החודשי, אך בהשוואה לאלטרנטיבה של ריבית קבועה לא צמודה – מחירה עדיין נמוך יותר. הפער הנוכחי בהחזרים בין שני המסלולים, אף מצביע על כך שמסלול ריבית הפריים ימשיך להיות זול יותר גם לנוכח העלאות מסוימות נוספות של הריבית במשק.

לדברי עופר אהרונוביץ' מאלדר משכנתאות אסור להתעלם מהשינויים שחלו בעולם המשכנתאות, אלא להתמודד עם המצב החדש בצורה חכמה. "כמו שאף אחד לא ידע שבשנת 2021 מחירי הדירות יזנקו בחדות, וכמו שאף אחד לא ידע שבשנת 2022 הריבית במשק תעלה, כך אין לדעת אילו שינויים כלכליים צפויים לנו בשנים הבאות. הדבר היחיד שבטוח הוא שכולנו נמשיך לשלם את המשכנתא, ולכן חשוב לבנות אותה מראש עם יועצי המשכנתאות הנכונים שחיים את השטח, מכירים את האפשרויות וערים 24/7 לשינויים".