חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

מתחם מטרופוליס הרצליה

מטרופוליס הרצליה בשיווק

מתחם מטרופוליס ויצמן

מטרופוליס הרצליה Coming soon

מאז"ה 8

מטרופוליס הרצליה אוכלס

מתחם מטרופוליס קהילת ציון

מטרופוליס הרצליה Coming soon

פיתוח על הים

עופר השקעות הרצליה Sold out

רגע... יש עוד כמה בדרך