חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

כתר הרמה

קבוצת נתיב & קבוצת שפיר בית שמש בשיווק

פסגת נתיב

קבוצת נתיב בית שמש בשיווק

נתיב בשדרה

קבוצת נתיב בית שמש Sold out

נתיב ברמה

קבוצת נתיב בית שמש Sold out

מגדלי הקונסוליה

סלע בינוי & איסתא נכסים ירושלים בשיווק

רגע... יש עוד כמה בדרך