חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 זוהי מדיניות הפרטיות של החברות בקבוצת אלדר, הכוללת את קבוצת אלדר (ר.ה.ד) בע"מ,  אלדר שיווק פרויקטים (2000) בע"מ, אלדר השקעות (א.ל.ה) בע"מ, מטרופוליס (פ.א.א) 2011 יזמות אורבנית בע"מ ואלדר משכנתאות בע"מ (כולן יחד להלן: "הקבוצה" או "החברה").

הקבוצה עוסקת בשיווק נדל"ן, השקעות נדל"ן, ניהול קבוצות רכישה, תפעול בנייני בוטיק, התחדשות עירונית וייעוץ משכנאות (להלן: "השירותים").

החברה היא המפעילה והבעלים של אתר www.eldargroup.com (להלן: "האתר").

מדיניות פרטיות זו חלה על עיבוד של מידע אישי (להלן: "מידע") שייעשה על ידי הקבוצה או מי מטעמה במסגרת מתן השירותים, באתר ובכלל.

ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

השימוש בשירותים וגלישה באתר מהווים הסכמה לעיבוד המידע כאמור במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

איסוף מידע

 1. במסגרת השימוש באתר ו\או יצירת קשר עם החברה באופן אחר, אתה עשוי להתבקש למסור מידע. כמו כן, נאסוף מידע אודותייך באופן אוטומטי ובמקרים מסויימים גם מצדדים שלישיים.
 2. סוגי המידע העשויים להיאסף הם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל, נושא הפנייה, התוכן שלה ותחום העניין המבוקש, מידע על אופן השימוש באתר, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור באתר, התכנים שנצפו, וכן מידע הקשור למכשירך, לרבות כתובת ה-IP , סוג הדפדפן וכיו"ב.
 3. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה, וישמש לצורך המטרות המנויות והמפורטות במדיניות פרטיות זו להלן ובהתאם לדין.

מטרות השימוש במידע

 1. השימוש במידע ייעשה למטרות שלהלן: (א) לספק את השירותים; (ב) לתפעל ולנהל את פעילות האתר והשירותים שניתנים דרכו; (ג) לצורכי שירות ותמיכה, מענה לפניות ושמירה על קשר; (ד) לשפר ולהעשיר את תכני האתר, ליצור שירותים ותכנים חדשים ולשנות או לבטל תכנים קיימים; (ה) לשלוח לך הודעות תפעוליות באמצעים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים וכדומה; (ו) לשלוח לך מידע ועדכונים, הצעות שיווקיות ופרסומיות מטעם החברה; (ז) למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת; (ח) להגן על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה ושל אחרים ו-(ט) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין.

פרסום ודיוור ישיר

 1. המידע עשוי לשמש גם לצרכי שיווק ופרסום של החברה או מי מטעמה, לרבות פרסום מותאם אישית, באמצעים שונים, כולל דוא"ל וSMS. ניתן לבקש שלא לקבל דיוור פרסומי כאמור בכל עת על ידי משלוח הודעה מתאימה לחברה בכתובת [email protected] או בדרך המופיעה בדיוור.

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל, במקרים המפורטים להלן:
 • במסגרת התקשרות של החברה עם קבלני משנה וספקים שפועלים מטעמה.
 • למימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה, למשל לשם מניעת הונאה.
 • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), או במהלך מו"מ למכירה כזו, ובתנאי שאותו צד שלישי יתחייב לעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
 • אם התקבל צו שיפוטי המורה לחברה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
 • לצרכי התגוננות מפני תביעות משפטיות.
 • במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופם או לרכושם של הלקוחות והמשתמשים או של כל גורם אחר.
 • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.
 • בכפוף להסכמתך המפורשת, מקום שהדבר נדרש על פי דין, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים, כולל חברות הקבוצה, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

המידע יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות אשר רמת ההגנה על הפרטיות בהן עשויה להיות פחותה מזו המוענקת בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע. החברה תפעל כמיטב יכולתה ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין, לשמירה על פרטיות המשתמשים.

אלדר משכנתאות

 1. חברת אלדר משכנתאות בע"מ ("אלדר משכנתאות") נותנת ייעוץ וליווי מלא בנטילת הלוואות משכנתא. המידע ייאסף על ידי אלדר משכנתאות בדרכים שפורטו לעיל, כאשר הינך משאיר פרטים באופן יזום בדפי נחיתה באתר או עמוד יצירת קשר ובמסגרת התעניינות במשכנתא ובשירותי אלדר משכנתאות בעת ביקור במשרדי מכירות של החברה היזמית. בנוסף לאמור עד כה, אלדר משכנתאות תעביר על בסיס הסכמתך מידע לבנקים ולסוכנויות ביטוח בקשר עם הצעה לביטוח המשכנתא.

מדיניות ניהול פרסום מאופיין באתר

 1. אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות המאפשרות לעקוב אחר הפעילות באתר, לצרכי אבטחת מידע, ייעול השירותים, התאמת השירותים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי פרסום ושיווק השירותים. חלק מטכנולוגיות אלה מסופקות על-ידי צדדים שלישיים. אותם צדדים שלישיים, וביניהם Facebook וGoogle עשויים להשתמש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), web beacons או טכנולוגיות דומות אחרות על מנת לאסוף מידע על שימושך באתר או במקומות אחרים ברשת לצרכי מדידה ושיווק מותאם שלהן. השימוש כאמור נעשה גם בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.
 2. בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של Google Analytics ו Facebook Pixel. לפירוט על האופן בו גוגל עושה שימוש במידע היכנס ללינק: “How Google uses data when you use our partners' sites or apps. תוכל לנהל או להפסיק את איסוף המידע שלך על ידי Facebook וGoogle באמצעות הגדרות הפרטיות בחשבון הפייסבוק וגוגל שלך.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות  "COOKIES"

 1. כאמור בסעיף 8 לעיל, החברה משתמשת בטכנולוגיות, ובפרט ב-cookies לצרכי ייעול האתר, אבטחת מידע, התאמת השירותים ולצרכי פרסום. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתרי האינטרנט שלנו. כמו כן, באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, מועדי התחברות, משך ביקורך, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום מבוסס כתובת IP, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, קודי זיהוי דיגיטליים אחרים ועוד.
 2. ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן שלך. אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.
 3. תוכל גם לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

גוגל מציעה גם תוסף לדפדפנים שמונע ממנה לאסוף מידע.

מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות על ידי צדדים שלישיים ניתן למצוא בכתובות:

https://policies.google.com/technologies?hl=en

https://www.facebook.com/policies/cookies

זכויות נושאי מידע

 1. זכותך לעיין במידע אודותיך (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981) השמור במאגר המידע של החברה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו במקרים מסויימים, אמצעות פנייה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בדין או באמצעות פנייה כמפורט בפרק יצירת קשר במדיניות פרטיות זו. החברה תעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות המשתמשים, ותפעל על פי הדין.

שמירת מידע

 1. המידע שנאסף על ידי החברה יישמר למשך הזמן הנדרש לה ולמטרות שלשמן נאסף, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מידע אנונימי\סטטיסטי\אגרגטיבי עשוי להישמר בשרתי החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה, בהתאם לדין.

אבטחת מידע

 1. החברה פועלת לאבטח את המידע, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 2. החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר ובשירותים יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לשימוש באתר ובשירותים.

שינויים במדיניות הפרטיות ויצירת קשר

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. בכל מקרה, נוסח מדיניות הפרטיות המעודכן יופיע באתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 2. למידע נוסף ושאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].